International Business Developer Maiwe

(English version below

 

Maiwe is een jong skincare merk gevestigd in Antwerpen. Opgericht door bio-ingenieur Maayke Ruyffelaere in 2020, ontwikkelt en vermarkt Maiwe skincare voor de gevoelige huid met als centraal ingrediënt de wilde rozenbottel. Via een nauwe samenwerking met onze Chileense rozenbottelleverancier en onze productie- en ontwikkelingspartner in Turnhout, wordt deze wilde rozenbottel uit het Andesgebergte verwerkt tot hoogwaardige skincare. We geloven in een integrale aanpak om de huid gezond te maken, zo zetten we in op informatie, transparantie en verbinding. Ons kantoor in Antwerpen, The Maiwe Lab, is een prachtige werkplek alsook een experience store waar we geregeld klanten uitnodigen voor workshops, gesprekken en demo’s. We brengen een duurzaam verhaal dat draait rond authenticiteit, kwaliteit en innovatie. Om ons bedrijf verder uit te bouwen op de internationale markt zijn we op zoek naar een enthousiaste International Business Developer!

 

 

De job?

Als International Business Developer ben je verantwoordelijk voor het identificeren, benaderen en aantrekken van nieuwe, internationale klanten in de beautysector. Je bent ambitieus, resultaatgericht en beschikt over een uitgebreide kennis van de (internationale) beautysector. Je staat in voor het ontwikkelen van strategische verkoopplannen en -strategieën, het leiden van onderhandelingen en het sluiten van deals. Je volgt de markttrends en doet actief aan concurrentieanalyse, ook rapporteer je over verkoopprestaties en marktontwikkelingen. Je begrijpt de behoeften en uitdagingen van potentiële klanten en weet hoe je de oplossingen kunt positioneren om waarde toe te voegen. Je neemt contact op met bestaande en potentiële klanten teneinde commerciële relaties verder uit te diepen of strategische allianties verder op te bouwen. Je bent hét aanspreekpunt voor klanten, dé verantwoordelijke voor sales bij Maiwe. Je werkt mee aan communicatiecampagnes en bent verantwoordelijk voor de geschreven communicatie van Maiwe.

  

Wie we zoeken?

- Afgeronde Bachelor/Master opleiding
- Meertalig, heel vlot in Engels, liefst ook Nederlands, Frans
- Minstens 5 jaar relevante sales ervaring in de sector
- Passie voor skincare, duurzaamheid en esthetiek zijn een must
- Voeling met het verhaal en DNA van Maiwe zijn een must
- Commercieel ingesteld, passie voor verkoop
- Accuraatheid, service en positiviteit zijn voor jou vanzelfsprekend
- Bestaand netwerk en relaties in de sector
- Ervaring in het buitenland is een plus
- Ervaring als copywriter is een plus
- Je bent bereid om af en toe te reizen

 

Wat bieden we aan?

- Deeltijdse functie (4/5) waarvan minstens 50% remote werken mogelijk is + 50% in The Maiwe Lab vlakbij Antwerpen-Centraal
- Bruto jaarsalaris rond de €50.000,- afhankelijk van ervaring
- Bonussysteem in overeenstemming met deals
- Telefoon- en onkostenvergoeding
- De kans om een jong bedrijf internationaal op de kaart te zetten 

 

Interesse of vragen? Stuur een mail naar hello@maiweskin.com met als onderwerp “Vacature International Business Developer” en we contacteren je zo snel mogelijk!

 

 

 

__ 

 

Maiwe is a young skincare brand based in Antwerp. Founded in 2020 by bio-engineer Maayke Ruyffelaere, Maiwe develops and markets skincare products for sensitive skin with wild rosehip as the key ingredient. In close collaboration with our Chilean rosehip supplier and our production and development partner in Turnhout, this wild rosehip from the Andes Mountains is transformed into high-quality skincare. We believe in a comprehensive approach to making skin healthy, focusing on information, transparency, and connection. Our office in Antwerp, The Maiwe Lab, is not only a beautiful workplace but also an experience store where we regularly invite customers for workshops, discussions, and demonstrations. We deliver a sustainable narrative centered around authenticity, quality, and innovation. To further expand our business on the international market, we are looking for an enthusiastic International Business Developer!

 

The job?

As an International Business Developer, you will be responsible for identifying, approaching, and attracting new international clients in the beauty sector. You are ambitious, result-oriented, and possess extensive knowledge of the (international) beauty sector. You are in charge of developing strategic sales plans and strategies, leading negotiations, and closing deals. You monitor market trends and conduct competitive analysis, and you also report on sales performance and market developments. You understand the needs and challenges of potential clients and know how to position solutions to add value. You will contact existing and potential clients to deepen commercial relationships or to build strategic alliances. You are the point of contact for clients and responsible for sales at Maiwe. You contribute to communication campaigns and are responsible for Maiwe's written communications.

  

Who are we looking for?

- Completed Bachelor/Master's degree
- Multilingual, fluent in English, preferably Dutch and French as well
- At least 5 years of relevant sales experience in the sector
- Passion for skincare, sustainability, and aesthetics are a must
- Connection with the story and DNA of Maiwe is essential
- Commercially driven, with a passion for sales
- Accuracy, service, and positivity are natural for you
- Existing network and relationships in the sector
- Experience abroad is a plus
- Experience as a copywriter is a plus
- The opportunity to put a young company on the international map

 

 

What do we offer?

- Part-time position (4/5) with at least 50% remote work possible + 50% in The Maiwe Lab near Antwerp Central Station
- Gross annual salary around €50,000, depending on experience
- Bonus system aligned with deals
- Phone and expense reimbursement
 
Interested or have any questions? Send an email to hello@maiweskin.com with the subject “Vacancy International Business Developer,” and we will contact you as soon as possible!
 

 

×